اخبار

فعالیت‌ها

برگزاری چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۲۰و 21 آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خوارزمی، در شهر تهران برگزار خواهد شد.

انتصاب دکتر غلامعلی منتظر به سمت رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با حکم وزیر علوم؛ رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم منصوب شد.

برگزاری نهمین نشست سالیانه هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

نهمین نشست سالیانه هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با حضور دبیران، کارشناسان و اعضای هیات های استانی در ششم و هفتم شهریورماه ۱۳۹۸ در دانشگاه کردستان برگزار شد.

عضویت مدیر نظارت و ارزیابی در کارگروه های هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران

در جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران مدیر نظارت و ارزیابی برای عضویت در دو کارگروه انتخاب گردید.

برگزاری نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران

اولین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران به میزبانی دانشگاه تهران در تاریخ 1398/05/15 برگزار گردید.

انتصاب مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به عنوان عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

به استناد بند 1 ماده 10 آیین نامه نظام نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به عضویت در اولین دوره هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران منصوب گردید.

سالنامه آماری

کارنامه آماری دانشگاه در سال97-1396

عملکرد معاونت های آموزشی،پژوهشی،دانشجویی،مدیرت توسعه و منابع و معاونت فرهنگی در کارنامه آماری سال 97-1396 ارائه گردیده است.

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1395

این کتاب به ارائه فعالیت های معاونت ها در سال 1395 پرداخته است .

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1394

در این کتاب عملکرد معاونت های مختلف دانشگاه در سال 1393 نشان داده شده است.

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1393

فعالیت های دانشگاه در حوزه معاونت های آموزشی،پژوهشی،اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی در سال 1393 ارائه گردیده است.

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1392

در این کتاب به ارائه فعالیت های دانشگاه در سال 1392 پرداخته شده است.

عملکرد دانشگاه از سال 1384تا 1391

این کتاب به معرفی دستاوردهای دانشگاه در دوره زمانی 1384 تا 1391 می پردازد.

دسترسی