• آرشیو سالنامه آماری


کارنامه آماری دانشگاه در سال 1392

 فعالیت های مختلف معاونت ها در قالب آمار و اطلاعات ارائه گردیده است .

برای نمایش متن کتاب اینجا کلیک کنید.

تاریخ درج خبر: 1397/09/24 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٠ - شماره خبر: ٧٧٣١ - تعداد بازدید: 353


خروج