• آرشیو سالنامه آماری


کارنامه آماری دانشگاه در سال 1393

در این کتاب به بررسی عملکرد معاونت های دانشگاه پرداخته شده و نرخ رشد هر شاخص نسبت به سال قبل مورد بررسی قرار گرفته است.

برای نمایش متن کتاب اینجا کلیک کنید.

تاریخ درج خبر: 1397/09/25 - ساعت درج خبر: ١٥:١٧ - شماره خبر: ٧٧٥٢ - تعداد بازدید: 309


خروج