• آرشیو سالنامه آماری


کارنامه آماری دانشگاه در سال 1394

عملکرد معاونت های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجویی و فرهنگی در قالب آمار و اطلاعات و نرخ رشد شاخص های مربوطه نشان داده شده است.

برای نمایش متن کتاب اینجا کلیک کنید.

تاریخ درج خبر: 1397/09/25 - ساعت درج خبر: ١٥:٢٩ - شماره خبر: ٧٧٥٣ - تعداد بازدید: 352


خروج