• آرشیو سالنامه آماری


کارنامه آماری دانشگاه در سال 1395

فعالیت های معاونت های مختلف دانشگاه در سال 1395 و گزارش نرخ رشد شاخص ها نسبت به سال قبل در این کتاب ارائه گردیده است. 

برای نمایش متن کتاب اینجا کلیک کنید.

تاریخ درج خبر: 1397/09/25 - ساعت درج خبر: ١٥:٣٧ - شماره خبر: ٧٧٥٥ - تعداد بازدید: 362


خروج