• آرشیو اخبار فعالیتها


برگزاری جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تیرماه 1398

جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ با شرکت رییس محترم دانشگاه و همچنین معاونان آموزشی، پژوهشی، توسعه و مدیریت منابع، دانشجویی و فرهنگی و همچنین اعضای حقیقی شورا جناب آقای دکتر ضیائی بیگدلی، جناب آقای دکتر زاهدی اصل جناب آقای دکتر کارگر و سرکار خانم دکتر بروجردی و مدیر نظارت و ارزیابی بعنوان دبیر جلسه برگزار گردید.

در این جلسه به صحبت در خصوص بررسی پرسشنامه های ارزیابی مدیران گروه های آموشی، چگونگی رتبه بندی دانشکده ها و بررسی آیین نامه مدیریت نظارت و ارزیابی پرداخته شد.

تاریخ درج خبر: 1398/04/29 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٠ - شماره خبر: ٩٣٦٠ - تعداد بازدید: 265


خروج