• آرشیو اخبار فعالیتها


انتصاب مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به عنوان عضو حقیقی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

به استناد بند1 ماده 10 آیین نامه نظام نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت ،مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه  به عضویت در اولین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران منصوب گردید.

تاریخ درج خبر: 1398/04/30 - ساعت درج خبر: ١١:٢٧ - شماره خبر: ٩٣٧٣ - تعداد بازدید: 498


خروج