• آرشیو اخبار فعالیتها


برگزاری نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران

 

به گزارش مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات علوم، نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور دکتر زکائی رئیس مرکز ناتک وزارت علوم، دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، معاونان مرکز ناتک، دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران برگزار شد .

تاریخ درج خبر: 1398/06/02 - ساعت درج خبر: ١٥:٠٤ - شماره خبر: ٩٤٦٣ - تعداد بازدید: 421


خروج