• خبر روز


کارنامه آماری دانشگاه در سال97-1396

ارائه عملکرد معاونت های دانشگاه علامه طباطبائی درقالب جداول و نمودارها بخشی از مطالبی است که در کارنامه آماری سال 97-1396 به آن پرداخته شده است.

برای دیدن متن کتاب اینجا کلیک کنید. 

تاریخ درج خبر: 1398/01/19 - ساعت درج خبر: ١٢:١٨ - شماره خبر: ٨٤٥٣ - تعداد بازدید: 677


خروج