اخبار

فعالیت‌ها

ارتقا رتبه دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به بازه ۳۰-۲۲

در این رتبه‌بندی که دانشگاه علامه طباطبائی با گروه دانشگاه‌های جامع مورد مقایسه قرارگرفته است، جایگاه و رتبه دانشگاه با ارتقا و بهبود محسوسی نسبت به سال‌های گذشته ارزیابی شد.

برگزاری آخرین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سال 1397

آخرین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در روز شنبه مورخ 1397/12/18 برگزار گردید.

نشست مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

نشست مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها در تاریخ 1397/12/05 و 1397/12/06 در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دی ماه 1397

جلسه شورای نظارت و ارزیابی در تاریخ 1397/10/12 با موضوع بررسی عملکرد معاونت های دانشجویی و پژوهشی برگزار گردید.

جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تاریخ 1397/08/30

برگزاری جلسه شورای نظارت وارزیابی در تاریخ 1397/08/30 و بررسی عملکرد معاونت توسعه و مدیریت منابع

سالنامه آماری

کارنامه آماری دانشگاه در سال97-1396

عملکرد معاونت های آموزشی،پژوهشی،دانشجویی،مدیرت توسعه و منابع و معاونت فرهنگی در کارنامه آماری سال 97-1396 ارائه گردیده است.

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1395

این کتاب به ارائه فعالیت های معاونت ها در سال 1395 پرداخته است .

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1394

در این کتاب عملکرد معاونت های مختلف دانشگاه در سال 1393 نشان داده شده است.

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1393

فعالیت های دانشگاه در حوزه معاونت های آموزشی،پژوهشی،اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی در سال 1393 ارائه گردیده است.

کارنامه آماری دانشگاه در سال 1392

در این کتاب به ارائه فعالیت های دانشگاه در سال 1392 پرداخته شده است.

عملکرد دانشگاه از سال 1384تا 1391

این کتاب به معرفی دستاوردهای دانشگاه در دوره زمانی 1384 تا 1391 می پردازد.

دسترسی